БГ Туинс беше част от Седма научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“

Седма научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ се проведе вчера на 12.10.2023 г. в Икономически университет – Варна.
Конференцията беше организирана от катедра „Аграрна икономика“ в сътрудничество с АЗПБ и РАПИВ.
Участие в конференцията взеха представители на водещи университети и научни организации от страната, както и представители на бизнеса, публичната администрация и НПО.
В рамките на пленарната сесия бяха представени четири пленарна доклада, които предизвикаха дискусия по актуални за агробизнеса теми:
  • Доц. д-р Теодорина Турлакова, гл. ас. д-р Радмил Николов, Икономически университет – Варна  „Българският модел на земеделие – трансформации и диспропорции“
  • Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ), „Връзките между необвързаната и обвързаната подкрепа по Общата селскостопанска политика и социално-икономическото развитие на селските райони“
  • Проф. д-р Тодорка Атанасова, ас. д-р Иванка Жекова, Тракийски университет – Стара Загора „Развитие на кооперациите в България от момента на тяхното възникване към настоящото им състояние“
  •  Доц. д-р Ралица Жекова, Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) „Перспективи пред предприемаческата екосистема в сектора на агро-храните в България“
 Пленарната сесия завърши с представянето на 9 научни проекта, по които работят представители на катедра „Аграрна икономика“, 4 от които финансирани от Фонд научни изследвания.
 В заседанията по секции бяха представени 26 доклада в две тематични направления „Икономика, иновации и растеж на агробизнеса“ и „Предизвикателства пред аграрната политика и интегрирано развитие на селските райони“.