Био градина „Туинс“ бе домакин на Информационно- обучителен семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието

На 21.07.2023 г. в  гр. Варна се проведе информационно- обучителен семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Варна) 

Темата на семинара „Производство и реализация на зеленчуци чрез директни доставки“ провокира голям интерес и в демонстрацията участваха 21 човека.

Земеделският стопанин Иван Парушев- домакин на събитието и собственик на био градина „Туинс“, запозна участниците с най-добрите земеделски практики при оглеждането на биологично сертифицирани зеленчуци, както и с конкретни практически насоки за реализацията им на пазара, свързани с директни доставки и къси вериги. Обърна се внимание и на отношенията между участниците в описаните процеси.

Във втората част на демонстрацията експертите запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. В края на информационно- обучителния семинар, присъстващите дегустираха част от продукцията на земеделския стопанин. Проведе се и дискусия, на която се участниците зададоха въпроси към лекторите, обмениха опит, информация и споделиха проблеми. 

Предоставена бе анонимна анкета за мнения и предложения относно организацията на информационно-обучителния семинар и нови обучения.

Поради добрата дискусия, обмяната на полезен опит и знания и интереса към събитието, ние от Био градина „Туинс“ сме отворени към възможността за провеждане на нови обучителни семинари. Благодарим на всички замесени и до нови срещи!