Месечен архив: февруари, 2020

Какво е къса верига? Един от най-иновативните методи за снабдяване с желаните от потребителите хранителни продукти е късата верига на доставка. Къси вериги на доставка на храни (КВДХ) е термин, който описва многообразието от традиционни и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители,…