„Био градина Туинс“ – партньор на катедра „Аграрна икономика“