Ръка за ръка с академичната общност

Здравейте, приятели!

На 23.05. 2017 г. на гости ни бяха  представители от Катедра „Аграрна икономика” при  ИУ – Варна. Екипът ни желае да благодари на колегите за възможността да се осъществи тази среща, както със студенти и ръководство, така и с журналисти. За нас,  диалогът с академичната област в бранша, е дългоочаквана сбъдната мечта, за чиято реализация благодарим лично на ръководителя на катедрата – Доц. д-р Мария Станимирова, която е движещата сила, осигуряваща връзката между „новата смяна” аграрни мениджъри и реалния агро бизнес в региона.

Огромно удоволствие бе да разкажем на присъстващите историята на производството, свързана с неизбежните грешки на растежа, както и да очертаем пред тях бъдещите ни цели и мечти. Ще сме горди, ако посредством желанието ни за самоусъвършенстване и непрестанно иновиране във всички процеси, успеем да вдъхновим някого от тях да вдигне нивото на българското селско стопанство до полагащото му се място.

Потвърждаваме намерението си да съдействаме на желаещите да стажуват или развият свой бизнес проект при нас, като  се ангажираме да осигурим нужните условия.

Предстои ни откриване на нови площи с производствени съоръжения, където с нетърпение да Ви представим нови иновативни методи и решения.

Добре дошли!

[Not a valid template]